Search
Close this search box.

Dynamisk Yoga

Dynamisk Yoga är ett samlande begrepp för hathayoga, där den minsta gemensamma nämnaren är man låter en rörelse gå in i en annan. Ofta är klasserna uppbyggda så att det ska kännas naturligt att utan avbrott gå från en asana till en annan och det finns för det mesta ett visst tempo i flödet, så att energinivån på klassen blir kraftfull, men samtidigt harmonisk.

I USA kallas många gånger den här typen av yoga för ”flow” (som bra betecknar känslan) eller för ”vinyasa” (och då jobbar man med den sammanlänkande rörelsesekvensen som introducerades i ashtangayogan) och det är inte ovanligt att musik spelas under klasserna. Vilka rörelseserier man gör skiljer helt, beroende på vilken lärare man går till, och klasserna kan se olika ut från gång till gång. Vissa lärare håller sig till en serie under längre perioder, medan andra fokuserar ibland på t ex bakåtböjningar och en annan gång på armbalanser.  Utöver asanadelen har olika lärare olika inriktning; en del ägnar mycket tid på pranayama (andningsövningar), andra fokuserar på mantran under någon del av klassen, medan en del tar upp små filosofiska teman som går som en röd tråd under klassen.

Man kan hålla i minnet att det inte är vattentäta skott mellan olika yogaformer. Man kan kalla t ex kalla Ashtangayoga för en typ av dynamisk yoga. Många lärare kan också blanda upp en yogaform som de trivs med (t ex Iyengaryoga som kan vara ganska stillsam) så att yogaklassen får det flöde som är typiskt för en dynamisk yoga.

Viryayoga, som presenteras i böckerna Dynamisk yoga, Våga yoga och Yoga från insidan är en typ av dynamisk yoga.