Yoga för psyk. beh. steg 2 – innehåll

Yoga för psyk. beh. steg 2 – innehåll

Den här utbildningen vänder sig till dig som är utbildad inom psykologisk behandling samt har gått Yoga för psykologisk behandling steg 1.

Utbildningsinnehåll Viryayoga för psykologisk behandling steg två 24 timmar:
– Kunskap i hur du instruerar patienter/klienter yogapositioner och rörelser på ett hälsosamt sätt.
– Det tredje och sista flödet skapade tillsammans med en fysioterapeut och med avstamp i modern idrottsforskning och som har prövats i en pilotstudie för psykologisk behandling.
– Biomekanik (bas 2).
– Fördjupade kunskaper i att pedagogiskt instruera patienter/klienter i yogapositioner och rörelser på ett hälsosamt sätt.
– Färdighet i att koppla teoretisk rörelselära till praktiska övningar.
– Övning i att undervisa enkel yoga, andningsteknik, medveten närvaro, meditation, avspänning.


Aktuella filmer

Här får du idéer och tips om biomekanik, filosofi och yogans historia.

Kalender

Oktober 2020
15 oktober: Virya Express online släpps
30-31 oktober: Workshop med Josephine, StudioFlow Göteborg

Januari 2021
21 januari: Årsutbildning 200h och Basutbildning 100h startar, Stockholm/online

Februari 2021
3 februari: Fortsättningsutbildning 100h första träffen, Stockholm/online