Yoga för psyk. beh. steg 2 – innehåll

Yoga för psyk. beh. steg 2 – innehåll

Den här utbildningen vänder sig till dig som är utbildad inom psykologisk behandling samt har gått Yoga för psykologisk behandling steg 1.

Utbildningsinnehåll Viryayoga för psykologisk behandling steg två 24 timmar:
– Kunskap i hur du instruerar patienter/klienter yogapositioner och rörelser på ett hälsosamt sätt.
– Det tredje och sista flödet skapade tillsammans med en fysioterapeut och med avstamp i modern idrottsforskning och som har prövats i en pilotstudie för psykologisk behandling.
– Biomekanik (bas 2).
– Fördjupade kunskaper i att pedagogiskt instruera patienter/klienter i yogapositioner och rörelser på ett hälsosamt sätt.
– Färdighet i att koppla teoretisk rörelselära till praktiska övningar.
– Övning i att undervisa enkel yoga, andningsteknik, medveten närvaro, meditation, avspänning.


Aktuella filmer

Här får du idéer och tips om biomekanik, filosofi och yogans historia.

Kalender

Februari 2020
7-9 feb: YogaGames, Stockholm
15-16 feb: Fortsättningsutbildning 100 tim startar, Stockholm/Umeå
15 feb: Virya Puls online startar

Mars 2020
15 mars: Virya PT online/live startar

April 2020
15 april: Virya Aware online startar

Juni 2020
26 juni-1 juli: Certifieringsutbildning, Spanien

September 2020
2/9 Fortsättningsutbildning 100h startar, Stockholm/online

23/9 Basutbildning 100h Stockholm/online och Höstutbildning 200h Stockholm/online startar