Search
Close this search box.

Yoga Sutras Yama & Niyama – del 5

Det sista steget i de etiska förhållningssätten som presenteras i Yoga Sutra handlar om att inte ha ägandebegär. Det här är en tanke som vi känner igen från buddhismen, och där kan man säga att ägandebegär kan kopplas att greppa, att vilja ha och begär.

Det som kan vara intressant för oss är att då och då skärskåda vad det är som vi griper efter och hur vi värderar det. Kan det vara så att hoppet om att få något eller något också är länkat till att i någon mån må bättre? I både buddhismen och samkhyafilosofin (som är grunden till Yoga Sutra) ifrågasätts om ägandebegär ger oss lycka.

Här kommer minifilmen med flera tankar om aparigraha, att inte ha ägandebegär.