Yoga Sutras Yama & Niyama – del 6

Hur viktigt är språket? Och hur mycket påverkar vi oss själva med våra ord och tankar? Det här kan faktiskt kopplas till niyama och dess första steg, saucha. Niyama handlar om hur vi beter oss gentemot oss själva. Saucha betyder renhet, och syftade till en slags klarhet i handling och tanke.

Idag skulle vi kunna spinna vidare på idén om hur våra tankemönster ser ut. Att förtränga tankar har ju visat sig fungera halvbra. Däremot kan konceptet saucha kanske inspirera oss att uppmärksamma om hur vi tänker om oss själva. Med klarhet? Eller finns där grumliga passager?

Här kommer minifilmen med flera tankar om saucha.


Aktuella filmer

Här får du idéer och tips om biomekanik, filosofi och yogans historia.

Kalender

Februari 2021
3 februari: Fortsättningsutbildning 100h första träffen, Stockholm/online

15 februari: Certifieringsutbildningen online startar

Mars 2021
16 mars: Föreläsningsserie Meditation och yoga som självreglering? Del 1
Jung, känslor och det undermedvetna

 

April 2021
13 april: Föreläsningsserie Meditation och yoga som självreglering? Del 2
Zenbuddhism som självhjälp?

 

Maj 2021
4 maj: Föreläsningsserie Meditation och yoga som självreglering? Del 3
Kan en religiös övning vara en psykologisk teknik?