Search
Close this search box.

Yoga Sutras Yama & Niyama – del 9

Svadhyaya som är den fjärde delen i Niyama (hur vi beter oss mot oss själva) betyder ”självstudier”.  Självstudier kan ju dels handla om att studera sig själv i syfte att bli medveten om hur ens beteende. Det är kanske inte helt ovanligt att vara uppmärksam på andras fel och brister, utan att se sin egen del i det hela.

Svadhyaya kan också betyda självutveckling. Att studera och inhämta mer kunskaper. Det behöver inte vara stora projekt. Det kan vara att beta sig igenom en bok man tycker är intressant, men inte helt lätt genom att disciplinerat läsa 20 minuter om dagen.

Den nionde delen i serien om yogasutras utgår ifrån niyama – hur vi beter oss mot oss själva – med flera tankar om svadhyaya.