Basutbildningar

Våra utbildningar i Viryayoga erbjuder dig en bred bas att stå på inom yogan och gör dig trygg i rollen som blivande yogalärare. Kanske har du tidigare gått en yogalärarutbildning eller så är detta din första. Oavsett kommer vi skapa de bästa förutsättningarna för just dig att utvecklas och förkovras.

Vill du kunna undervisa enklare yoga kan du börja med vår 100-timmars basutbildning, för att senare – om du vill – bygga vidare med 100-timmars fortsättningsutbildning. Sammantaget blir det i slutänden en 200-timmars Yoga Alliance-godkänd utbildning i Viryayoga.

OBS! Från om med januari 2019 kommer det som tidigare var bas 1- och bas 2-utbildningarna att bli sammanslagen till bas 100-timmar. För dig som gått bas 1, kan du antingen gå vår bas 2 i höst med start i oktober, eller kontakta oss så hjälper vi dig med hur du går vidare.