Utbildningsinnehåll

Utbildningsinnehåll

Här får du en överblick över vad vår 200-timmarsutbildning online/live innehåller.

Yogalärarutbildningen består av åtta block. Sex av dem är online (med zoommöten för frågor). Ett block är helt på zoom, och ett block är live. På så sätt har du en perfekt kombination för att kunna bestämma din studietakt själv, föra dialog med dina lärare samt anpassa utbildningen till ditt livsschema.

Kika här hur alla åtta utbildningsblocken är strukturerade

Här kan du läsa om oss i lärarteamet.

I yogalärarutbildningens olika block utgår vi från fem ämneskategorier för att närma oss yogalärarrollen:

  1. Asana & biomekanik
  2. Praktik
  3. Anatomi
  4. Filosofi & historia
  5. Pedagogik & kommunikation

 

Detta kan härledas till viryayogans fyra grundpelare: tio yogamoduler i varje klass, biomekanik, filosofi och glädje.

1. Asana & biomekanik
I viryayoga utgår vi från att arbetsfördelningen blir jämnt fördelad i kroppen under en yogaklass. Det innebär att vi systematiserat upp varje klass i tio moduler som är framarbetat tillsammans med naprapat och/eller fysioterapeut. Det tio modulerna är: uppvärmning, solhälsningar, stående positioner, balans, armbalanser och magstärkande asanor, höftöppnare, bakåtböjningar, framåtfällningar, avslutande positioner och vila.

Block 1 och 7 av utbildningen (online) handlar om hur vi utför asanor på ett hälsosamt sätt. Vi diskuterar, experimenterar och utför yogapositionerna enligt biomekanikens teori och praktik. Kanske kommer du som redan har en gedigen asanapraktik möta dina asana-vänner på ett nytt sätt. I ledda klasser provar du att koppla ihop asanaträningen med viryans genomtänkta rörelselära.

Under utbildningen lär du dig viryayogaserier som progressivt byggs upp för ökad rörlighet, styrka och svårighetsgrad. Du lär dig också hur du ger enklare alternativ och att kritiskt granska när det är läge att erbjuda svårare asanor, alternativt inte göra det. I denna del inkluderas också meditation och andningsövningar (pranayama).

Delar som ingår i asana & biomekanik (block 1 och 7):

– Asanagenomgång: nivå 1 & nivå 2
– Genomgång av enklare asanaalternativ
– Systematisk genomgång av kroppens biomekanik
– Övningar för att förstå biomekaniken
– Pranayama
– Meditationstekniker

Lärare: Josephine Selander, Marianne Sundell och Monika Jacob

2. Praktik
En viktig del i utbildningen är så klart att undervisa. Under utbildningen får du undervisningsövningar i tilltagande svårighetsgrad, med både tips och feedback på hur du undervisar effektivt.

I block 2 börjar vi prova att undervisa en kompis i små portioner. När vi ses live under block 4 jobbar vi en hel del med den praktiska delen. Dels har vi en hel dag där du lär dig justeringar utifrån viryaogans biomekaniska metod. Vi diskuterar och jobbar med relevansen av att justera deltagare i deras yoga och när vi ska låta bli. När vi ses passar vi på att undervisa en massa, och du får konkreta tips hur du kan jobba vidare, när du börjar undervisa nivå 2 (block 7).

Delar som ingår i praktik (block 2, 4 och 7):

– Genomgång av hur du undervisar tillgängligt och tydligt
– Undervisa en vän hemma
– Manusskrivning
– Övningar hur du kopplar biomekaniken till asanor när du undervisar

Lärare: Josephine Selander och Monika Jacob

3. Anatomi
Vi tycker att en central förutsättning för att kunna förstå hur kroppen fungerar i rörelse i allmänhet och i yogapositioner i synnerhet, är att ha en bra baskunskap i anatomi. Därför jobbar vi under hela block 3 (online) med led- och muskellära kopplat till yogan. Här får du chans att också länka anatomin till praktiska övningar och till asanaträningen.

Insprängt under hela utbildningen (block 1, 2, 3, 4, 7 och 8) jobbar vi med viryayogans biomekanik: ett system som är framtaget av naprapat och fysioterapeut och som finkalibreras och uppdateras efter hand för att vara i samklang med den senaste forskningen. I vårt lärarteam arbetar naprapater, fysioterapeuter och forskare. Samtliga utbildare vidareutbildar sig löpande för att kunna ligga i framkant vad gäller biomekanik.

Delar som ingår i anatomi (block 3)

– Omfattande anatomi
– Ytterligare biomekanik med fokus på yogans asanor

Lärare: Nanny-Maja Anderback (leg. fysioterapeut) och Robin Tåg (leg. fysioterapeut)

4. Filosofi & historia
I varje viryaklass presenteras våra deltagare för ett filosofiskt tema. Filosofi är något vi i viryateamet ser som en grund i yogan. Vi väljer att avsätta relativt mycket tid åt studier av yogans filosofi och historia i våra utbildningar. Det finns flera viktiga skäl till det: först och främst beror det på att filosofidelen på utbildningen inte enbart består av att läsa klassiska yogatexter och diskutera historiska perspektiv på yoga, från t.ex. Indien. Vi lägger dessutom mycket tid till att reflektera kring den egna, personliga förståelsen och erfarenheten av yoga. För en del av våra elever kanske det leder till att formulera nya och annorlunda förhållningssätt till yoga, medan för andra kan det handla om att få en tydligare uppfattning om hur man vill förhålla sig till olika yogatraditioner, och med en kunskap som bygger på den senaste forskningen om yoga.

En annan viktig möjlighet med filosofin är att vi genom diskussioner och kritiskt tänkande kring hur yoga presenteras i media, film och på internet kan få en större medvetenhet om de många värderingar som finns om yoga. Vi tror att det ger möjligheter till en mer kreativ och ansvarsfull yogaundervisning. Det kan alltså handla om alltifrån att få inspiration och idéer till teman för yogaklasser, till att skapa ett icke-dogmatiskt sätt att förmedla yoga som lärare.

Delar som ingår i filosofi & historia (block 5 och 8):

– Yogans historik och filosofi
– Orientering i samkya-, vedanta- och tantra-filosofierna
– Studier av Yoga Sutra och Bahagavad Gita
– Seminarium i ayurveda
– Hathayogans kroppsbild (chakrasystemet)
– Yogaetik
– Seminarium med hemtentan

Lärare: Klas Nevrin, Peter Ljungsberg och Josephine Selander

Om du klickar här kan du lyssna hur Josephine, Viryayogans grundare, pratar om yogans historia:

5. Pedagogik & kommunikation
Viryayogans fjärde och sista grundpelare är ”glädje”. Det innebär inte att man nödvändigtvis måste hålla på och vara glad när man yogar. Snarare tror vi på att yogan kan vara en plattform där man nyfiket kan gå på upptäcktsfärd i sina inre landskap utifrån där man är. Därför tror vi i viryagänget att det är av vikt att vi som yogalärare förmedlar entusiasm och glädje (vilket ordet virya faktiskt också betyder) utifrån en kom-om-du–är-attityd. Verktygen för att kunna undervisa både säkert och med glädje anser vi vara pedagogik och kommunikation. Under utbildningen är det något som du kommer att jobba en hel del med: att tryggt och sjyst guida i yoga.

När vi ses live (block 4), och på zoom (block 8) jobbar vi med filmning och feedback, för att du ska få konkret och vettig hjälp med att bli ännu tydligare i din pedagogik och kommunikation. Vi utbildare jobbar inte bara med kommunikation och presentationsteknik inom yoga, utan har erfarenheter från olika typer av yrkesgrupper.

– Verbal och visuell instruktion
– Yogalärarrollen
– Retorik
– Röstbearbetning
– Ordval
– Kroppsspråk
– Klassorganisation
– Att arbeta med olika grupper
– Att undervisa utifrån sina egna förutsättningar
– Tre filmingstillfällen med feedback från två av huvudlärarna, varav det sista är examineringsfilmning.
– Yoga och forskning

Lärare: Josephine Selander, Maria Svalin och Robin Tåg

Tidsåtgång
Utbildningen är på 200 timmar.
Räkna dock med ytterligare tid utöver det för läxor och att läsa kurslitteraturen. Det är lite svårt att exakt säga hur mycket tid som behövs utöver de lärarledda timmarna, eftersom alla är olika på att ta in information. Men många brukar säga att man får räkna med att ägna ca 2-3 timmar i veckan för läxor och ca 4-5 timmar i veckan för egen yogautövning om man tänker en kurstakt på ca ett år. För dig som vill att utbildningen ska bli mer intensiv (dvs. göras på kortare tid), blir naturligtvis hemuppgifterna betydligt mer komprimerade. Du behöver således vara inställd på att avsätta tid för att få ut det mesta av utbildningen.

Klicka här för att få en mer precis uppskattning av tidsåtgången.

Välkommen till en sinnesutvidgande och personlighetsutvecklande yogaresa med oss!