Search
Close this search box.

Om bloggen: Filosofi med Josephine

Att utforska historia och filosofi är rena rama festen, tycker jag.

Och vem är ”jag”?

Jag heter Josephine Selander och jag doktorerar inom historia. Idéhistoria är mitt huvudämne, och på min nuvarande hemmainstitution ”The Chair for History of the Modern World” på ETH i Zürich forskar de flesta av oss inom transkulturell kunskapshistoria. Kort och gott är vi nyfikna på hur kunskap producerats när den förflyttats geografiskt, disciplinärt eller kulturellt. Och det jag skriver om är hur Mindfulness ”blev till”. Det vill säga så är jag intresserad av hur religiösa (buddhistiska) praktiker i Indien och Japan ”vetenskapligfierades” till psykologi i Europa och Nordamerika under 1900-talet.

Förutom att kunskapshistoria är det det forskningsfält som jag jobbar med, är också känslohistoria det område jag skriver om. Och i avhandlingsarbetet är det en slags “känsloregleringens historia” som jag studerar.

På den här bloggen skriver jag om tankar från min forskning. Men också om ämnen som jag varit nyfiken i över 15 år. Nämligen yogans historia och filosofi. Under åren har jag skrivit sex böcker som handlar om yoga, ayurveda, filosofi, ACT och psykologi. Och jag har parallellt föreläst på våra yogalärarutbildningar om yogans historia och filosofi.

Hoppas du blir inspirerad av filosoferandet här.

Josephine

P.S. Om du vill att jag föreläser i något av ämnena som jag skriver om här eller i forskningen, så gör jag gärna det. Här finns förslag på ämnen.