Search
Close this search box.

Yoga för psykologisk behandling

Flertalet vetenskapliga studier visar att såväl fysisk aktivitet som mindfulness kan ha en positiv inverkan som komplement för behandling av depression och ångestsyndrom. Viryayogaprogrammen för psykologisk behandling, som är framtagna av oss, tar hänsyn till kroppen som rörelse- och stödapparat samt till andningsmekanismens inverkan på det autonoma nervsystemet.
Du som har utbildning inom psykologisk behandling kan välja att gå våra utbildningar i Viryayoga för psykologisk behandling. Steg ett ger dig en bra grund för att undervisa i ditt arbete. Vill du gå vidare finns steg två för fördjupade kunskaper, samt anatomin som ger dig god kännedom om kroppen för att kunna undervisa yoga.